8. Brattholmen

Tillbax till Dykplatser TMBL

Tillbax till Dykguiden

 

 

Plats:

Brattholmen

Position:

Tilläggsplatser:

Runt hela ön.

Bra spiltor på NE-udden.

Allmän:

Dykbart vid alla vädertyper.

Nordosthörnan:

Lodrätt stup vid spiltan ner till 12-15 meter. Rikligt med stora ascidier. Liten bank av tomma ostronskal vid begfoten. Typisk vågskyddad lokal med hög sedimentation.

Uppgiftslämnare:

Jan Karlsson (Jan.Karlsson@marbot.gu.se)