9. Brattebergssund

Tillbax till Dykplatser TMBL

Tillbax till Dykguiden

 

Plats:

Brattebergssund

Position:

Tilläggsplatser:

I vikarna på båda sidorna om brofästet på Tjärnösidan, högra sidan om man kommer från musselodlingen.

Allmän:

Varning för båttrafik, även av fiskebåtar. Stark ström av växlande riktning i hela vattenpelaren.

Saltösidan:

Branta sidor ner till 12-15 meter. Block och skrot under bron. Riklig fauna av filtrerare pga strömspolningen. Väggarna bitvis klädda av ascidier och Metridium senile. Mycket stora laminarier. Bankar av Modiolus modiolus.

Uppgiftslämnare:

Jan Karlsson (Jan.Karlsson@marbot.gu.se)