News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

  

Home

 

Projektledarmöten

Nästa möte: 12 feb 2007, kl. 15.15 - 17.00
Konferensrummet, Lasse-lab


Minnesanteckningar
Underlag till nästa möte

Varför projektledarmöten?

  • informera om pågående och planerad verksamhet
  • diskussion om gemensamma problem
  • planering av framtida verksamhet

Gemensamma angelägenheter kan vara: utnyttjande av personal och lokaler; 20 p arbeten; besök; ekonomi; administrativa funderingar

Vem omfattas?

Alla som har projektansvar eller handledaransvar, och som är stationerad på TMBL, samt stationsledningen.

Uppstår behov även för andra projektledare eller personer att vara med går det givetvis alldeles utmärkt.

Hur?

  • Möte ca 1 ggn per månad, Eva Marie sammankallar.
  • Ärenden som ska upp anmäls på förhand till Eva Marie
  • Eva Marie för minnesanteckningar från mötena. Minnesanteckningarna ska vara allmänt tillgängliga, och anslås bl.a. på anslagstavlan.