Blankettförråd

Pdf filer kan man läsa med ett program som heter Acrobat. Acrobat 4.0 kan även spara de ändringar som görs i blanketten, varför denna rekommenderas. Acrobat kan hämtas på "TMBL server".

De dokument som kallas dot är sk. word templater (malldokument). Spara ned filen på er hårddisk och öppna den i word, skriv i ert eget namn, direkt telefon mm. Spara sedan filen som ett malldokument i mappen templat under MS Office. Öppna genom att välja Arkiv/nytt i word menyn. Ett helt nytt dokument kommer att öppnas, och ert malldokument kommer att vara oförändrat oavsett hur mycket ändringar ni gör i ert nya öppnade dokument. Är det något som inte fungerar? tveka inte att fråga, det är inte så svårt som det först verkar.

Besökskort (pdf)

Beställningslista till köket (pdf)

--

Redovisning arbetad tid (pdf)

Resebeställning (pdf)

Reseplanering / Reseorder (pdf)

Reseräkning (pdf)

Ansökan om utnyttjande av kompetensförsäkring (pdf)

Faktureringsunderlag - besök (pdf)

 

TMBL

Brevmall sv/v TMBL svenska (dot)

Brevmall sv/v TMBL engelska (dot)

Brevmall färg TMBL svenska (dot)

Brevmall färg TMBL engelska (dot)

 

Försättsblad fax TMBL svenska (dot)

Försättsblad fax TMBL engelska (dot)

Försättsblad fax TMBL svenska (pdf)

Försättsblad fax TMBL engelska (pdf)

 

Dyktillstånd (pdf)

Incidentrapport (dyk) (pdf)

Dykloggbok (pdf)

Dykledarformulär (xls)

 

Marin ekologi

Brevmall sv/v Marin ekologi svenska (dot)

Brevmall sv/v Marin ekologi engelska (dot)

Brevmall färg Marin ekologi svenska (dot)

Brevmall färg Marin ekologi engelska (dot)

 

Försättsblad fax Marin ekologi svenska (dot)

Försättsblad fax Marin ekologi engelska (dot)

Försättsblad fax Marin ekologi svenska (pdf)

Försättsblad fax Marin ekologi engelska (pdf)