Tillämpnings- och examensarbeten i näringslivet


 Exempel på företag, myndigheter & organisationer:

 


Har du egna idéer om uppgifter

som du tror skulle kunna genomföras externt?

Hör av dig!

Jens Bjelvenmark, Inst Marin ekologi, Göteborgs universitet

eller till

Eva Marie Rödström, Tjärnö marinbiologiska laboratorium

 


Last updated 070207, Eva Marie Rödström