Du som är näringsidkare!

 

 

Har du idéer du inte hunnit utveckla?

Kan du ta emot studenter som vill göra sitt examensarbete i ditt företag?

I slutet av sin universitetsutbildningen skall varje studerande utföra ett examensarbete. Studenten kan också välja att under utbildningen utföra ett tillämpningsarbete. Ett arbete i ditt företag, på din myndighet, kan bägge parter ha glädje av. 

Ett tillämpningsarbete på 10 p omfattar ca 10 veckor. Den studerande utför, enskilt eller i mindre grupp, under handledning, ett arbete som utformas i samråd med företaget och examinator på institutionen.

Ett examensarbete kan vara på 10 eller 20 p och omfattar då 10 alternativt 20 veckors arbete. Ett examensarbete är ett enskilt vetenskapligt arbete som utförs under handledning och utformas i samråd med företaget och examinator på institutionen.

Både tillämpningsarbete och examensarbetet skall handledas såväl av en lärare vid universitetet som av en handledare på företaget/myndigheten. En examinator från universitetsinstitutionen skall godkänna examensarbetets uppläggning innan arbetet påbörjas. De studerande presenterar resultatet i en skriftlig rapport.

Ingen ersättning utgår från universitetet (vare sig till student eller företag) och arbetet ska vara av den karaktären att den kompletterar den ordinarie verksamheten. Det är också viktigt att arbetet ska kännas meningsfullt för både studenten och den mottagande parten.

Det ligger på studentens ansvar att ordna bostad och liknande arrangemang. Institutionen och TMBL bistår dock så gott vi kan.

Tillbaka.


Vill du veta mer eller har egna förslag på arbeten?

Vi kan sätta dig i kontakt med rätt person!

Ring forskningssekreterare Eva Marie Rödström tel. 0526-686 30

eller skicka e-post till Eva.Marie.Rodstrom@tmbl.gu.se


Senast uppdaterat 040831, Eva.Marie.Rodstrom