Utveckling av Tjärnö Innovationssystem, 2007. Slutrapport till Mål 2 Västra (pdf).

Bilagor (pdf):

Bilaga 1. TIS - ett maritimt innovationssystem. Ett förslag till organisation för etablering av ett nationellt system för utveckling av maritima innovationer med säte i Västra Götaland. (11.1 MB)

Bilaga 2. Förteckning över pågående och avslutade idéprojekt inom TIS 2006/ april 2007, inkl. karta.

Bilaga 3. Brev från några av TIS idébärare (36.4 MB).

Bilaga 4. Kontaktlista för utveckling av TIS.

Bilaga 5. Rapport från resan till SAMS och PMSP, Storbrittanien, feb 2007.