News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

 

  

Home

 

 


Fältstationen 2004

Större och fler bilder och karta över fältstationen här.

Tjärnö marinbiologiska laboratorium (TMBL) är en fältstation för undervisning och forskning i marinbiologi. Laboratoriet är såsom ett s.k. Centre of Excellence också en kunskapsresurs för regionens näringsliv, beslutsfattare, skolor och allmänhet. Stationen grundades 1963 och drivs av Göteborgs universitet och Stockholms universitet. Här arbetar ungefär 75 personer.

TMBL är också värdinstitution för en ny forskningsinfrastruktur inom EU, CeMaCE - Centre for Marine Chemical Ecology, 2005.

TMBL har ett miljöledningssystem och är certifierat enligt ISO 14001 och EMAS.


TMBLs visioner och mål

TMBLs organisation

TMBL i siffror

Var finns vi? Att kontakta TMBL

Vad finns i havet?

Vad finns på land?

Logotyper

Historik

 


Senast ändrad 4 juli 2005 av Martin Larsvik