News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

 

  

Home

 

 

Vad finns vid kaj och på land?

Forskningsfartygen Nereus, Doris och Lophelia är utrustade för kustundersökningar. Nereus, 16 meter lång och certifierad för 50 passagerare, har vinschar med 1100 meter vajer och utrustning för provtagning på botten och i fria vattenmassan. Lophelia är försedd med fjärrstyrda undervattensfarkoster som kan operera ner till flera hundra meters djup. Ett tiotal småbåtar med utombordsmotorer står till förfogande för studerande och forskare. För dykning finns bl.a. kompressor för påfyllning av luft.

I kursbyggnaden finns bl.a. två större laboratorier med plats för sammanlagt 58 studerande. Biblioteket är rikt försett, t.ex. med bestämningslitteratur för olika organismgrupper. I denna byggnad finns också det publika akvariet, som visar Skagerraks mest typiska bottenmiljöer.

I Lars Afzelius-laboratoriet, Vita och Gula laboratorierna sker forskning. I det förstnämnda finns utrustning för arbete med genetiska markörer. De två senare har öppen planlösning för mer storskaliga experiment, med bl.a. en 7.4 meter lång flödestank och odlingscylindrar för mikroalger.

I alla laboratorieutrymmen finns rinnande saltvatten med minst 32 ‰ salthalt. I termokonstansrum finns möjligheter att temperaturreglera saltvatten och luft.

Hörsalen har plats för 100 personer, och två föreläsningssalar för 24 respektive 16 personer.

I verkstaden, som är utrustad för arbete med motorer, metall, trä och plast, sker nytillverkning, reparation och service.

I två förläggningar finns sammanlagt 80 bäddar, främst i tvåbäddsrum. Restaurangen serverar frukost, lunch och middag.

 


Senast ändrad 15 april 2004 av Martin Larsvik