News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

 

  

Home

 

 

Vad finns i havet?

TMBL är strategiskt placerat i nordligaste delen av svenska västkusten. I närområdet finns en mosaik av marina miljöer, med unika biologiska värden.

Kosterfjorden, 250 m djup, är en förkastningsspricka förbunden med Atlanten genom Norska rännan. Fjorden saknar tydlig tröskel utåt, vilket medför att djupvattnet håller en oceanisk salthalt, 35 ‰, samt att vattenomsättningen vid botten är god. Denna Sveriges enda oceaniska miljö påträffas inom 10 min båtfärd från TMBL.

I Kosterfjordens djup lever djur som är typiska för de oceaniska kontinentalsluttningarna och de djupa fjordarna på Norges västkust. Man hittar t.ex. olika svampdjur, piprensare, lima-mussla och rev av ögonkorall.

I området finner man också ett brett spektrum av grunda havsmiljöer, från exponerade klippstränder till skyddade vikar med långgrunda sand- och lerbottnar med ålgräs. I Kosterskärgården finns ett stort bestånd av knubbsälar. Över 200 marina arter har Kosterområdet som enda kända svenska förekomst.

 


Senast ändrad 15 april 2004 av Martin Larsvik