News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

 

  

Home

 

TMBL i siffror

Totalt är ca 75 personer verksamma året runt vid fältstationen. Av dessa är omkring 50 personer verksamma i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Övriga, ca 25 personer, ger service åt alla som verkar vid fältstationen.

Omkring 500 universitetsstuderande per år går vecko- till terminslånga kurser vid TMBL.

Av de verksamma inom FoU-projekt är omkring 20 lärare/forskare/projektledare, 15 doktorander och 15 projektassistenter. 21 är disputerade (varav 3 professorer och 3 docenter). (april 2004)

Utslaget på hela året är i genomsnitt över 100 personer verksamma vid laboratoriet varje vardag.

Mellan 6000 och 8500 personer ur allmänheten gör kortare besök vid laboratoriet varje år.

TMBL omsätter omkring 45 miljoner kronor per år (2002). Verksamheten finansieras av Göteborgs och Stockholms universitet, EU, statliga forskningsråd och myndigheter samt privata stiftelser och fonder.

 


Senast ändrad 15 april 2004 av Martin Larsvik