News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

 

  

Home

 

 

Organisation

TMBL är en fältstation med byggnader och fartyg. Till verksamheterna forskning och undervisning finns ledning och service åt alla som verkar vid fältstationen.


Vid TMBL-fältstationen finns forskning och undervisning, och dessutom ledning och service.

TMBL är också en organisation för ledning och service vid fältstationen.

Göteborgs universitet (GU) och Stockholms universitet (SU) Är huvudmän för TMBL-organisationen.

Styrelsen för Tjärnö marinbiologiska laboratorium Verksamheten leds av en styrelse där GU utser 5 ledamöter, bl a ordföranden, och SU utser 3 ledamöter. Styrelsens sammansättning 1 juli 2004 - 30 juni 2007:

  • Gunnar Brock (ordförande, utsedd av GU), Atlas Copco
  • Åsa Torstensson, (vice ordförande, utsedd av GU), Riksdagen
  • Christer Erséus (utsedd av GU), Göteborgs universitet
  • Lena Kautsky (utsedd av SU), Stockholms universitet
  • Johan Rodhe (utsedd av GU), Göteborgs universitet
  • vakant (utsedd av SU), Stockholms universitet
  • Michael Tedengren (utsedd av SU), Stockholms universitet
  • Gunilla Toth (utsedd av GU), Göteborgs universitet

Föreskrifter för Tjärnö marinbiologiska laboratorium, beslutad av rektor för GU 2006-06-26

Den dagliga verksamheten - att ge service åt de som verkar på TMBL-fältstationen - sköts av TMBL-organisationen. Den består av en stationsledning med ett 20-tal anställda som teknisk och administrativ personal. Stationsledningen består av en föreståndare (Kerstin Johannesson, utsedd för perioden 2003-05) och en administrativ chef (Lars Hagström). Det finns ett antal forskare och andra projektanställda marinbiologer som är anställda vid TMBL-organisationen.


TMBL-organisationen består av en styrelse och omkring 25 anställda.

GU är den största nyttjaren av TMBL-fältstationen, både inom forskning och undervisning. Institutionen för marin ekologi organiserar de flesta GU-anställda forskarna vid TMBL-fältstationen. Det är också främst Institutionen för marin ekologi som förlägger kurser här.


Den största nyttjaren av TMBL-fältstationen är Göteborgs universitet, främst genom Institutionen för marin ekologi.

SU använder TMBL-fältstationen främst för undervisning. Det är bl.a. Institutionen för Biologisk Grundutbildning som organiserar kurser vid TMBL-fältstationen.


Stockholms universitet nyttjar TMBL-fältstationen främst för undervisning.

Även andra universitet och högskolor nyttjar TMBL-fältstationen för forskning och undervisning. TMBL-fältstationen kan därför ses som ett slags forsknings- och undervisningshotell för olika organisationer, men där huvudmännen GU och SU har en särställning.


Förutom GU och SU hyr andra universitet, myndigheter och företag in sig vid TMBL-fältstationen.

Fastigheterna ägs och förvaltas av Akademiska Hus AB.

 


Senast ändrad 14 augusti 2006 av Martin Larsvik