Dykning vid Tjärnö marinbiologiska laboratorium

 

Vissa forskningsuppgifter kräver dykning. Kosterfjorden kan erbjuda mycket bra dykning med god sikt och oftast ringa ström. Personalen vid laboratoriet kan tipsa om många fina dykplatser som t ex den smått klassiska Yttre Vattenholmen.

 

Laboratoriet har en kompressor för att fylla andningsluft (200 och 300 bar). Kompressorn håller mycket hög kvalite på luften, gasanalyser görs med regelbundna intervaller och filterbyten görs ofta. Oxybox och mobiltelefon kan lånas och båtar kan hyras från forskningsstationen. All dykande personal har sin egen dykutrustning. Ingen dykutrustning finns att låna vid forskningsstationen. Utrustning för snorkling såsom mask, snorkel, fenor, viktbälte, handskar, boots och halvtorra dräkter finns för utlåning under kursmoment och forskning. I det nyligen ombyggda dykeriet har man möjlighet att skölja, torka och förvara sin dykutrustning. I anslutning till dykeriet finns även dusch och bastu samt för den forskande personalen en liten dykverkstad med de vanligaste verktygen för service och underhåll.

 

Krav för att få dyka vid TMBL:
Dykreglerna vid TMBL är desamma som för Göteborgs Universitet och baseras på Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (
AFS 1993:57). Dessa regler omfattar såväl fast personal som studenter och besökare. Dyktillstånd ges för arbetsdyk, lätt forskningsdyk eller kursdyk. Tillståndet utfärdas av dykansvarig vid forskningsstationen.

 

Följande intyg skall visas upp för dykansvarig vid TMBL:

 • Ett av följande, gällande dykcertifikat:
  - Certifikat för yrkesdyk (A, B, C)
  - CMAS (** för kursdyk, *** för forskningsdyk)
  - PADI (Rescue diver för kursdyk, Divemaster för forskningsdyk)
  - NAUI (Rescue diver och Advanced för kursdyk, Divemaster för forskningsdyk)
  Den som inte har något av ovanstående certifikat skall kunna visa att det certifikat som dykaren har är likvärdigt. Detta görs genom att visa upp utbildningscertifikat och redovisa de utbildningsmoment som genomförts.
 • Certifikat på genomgången HLR-utbildning (max 3 år gammalt).
 • Läkarintyg för dykning utfärdat av dykläkare med dykerimedicinsk utbildning. Intyget skall vara högst 2 år gammalt för dem som fyllt 40 år och högst 5 år gammalt för övriga. Uppgifter om läkare och tandläkare som undergått dykerimedicinsk utbildning kan erhållas från Svensk Hyperbarmedicinsk förening, Svenska Läkarsällskapet eller från dyköverläkaren, Marinstaben.
 • Intyg från arbetsgivare (om annan än GU, SU) att dykaren har giltig försäkring för dykning i Sverige.
 • Olycksfallsförsäkring gällande för dykning t ex PADI, SSDF, NAUI, DAN eller liknande. Kontakta en klubb eller center för mer info.

(Du kan även få tillstånd genom att din närmaste chef skriver få följande intyg: certsv.doc)

 

Ytterligare information kan fås av forskningsstationens dykansvarig:
Lars Hagström
Telefon: 0526-686 20
E-mail:
Lars.Hagstrom@tmbl.gu.se

 

Foto: Magnus Lejhall